Demolice

Zajišťujeme zemní a bourací práce, včetně zpracování a odstranění zemin a sutin . Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a jiné objekty, kde uplatňujeme naše zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku.

Bourací a demoliční práce provádíme včetně sanace a likvidace azbestu. Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů i likvidace a sanace azbestu.
Demolice staveb a bourací práce provádíme ekologicky a dle platných norem. Sledujeme nejnovější trendy v oboru bouracích prací a strojních demolic. Klademe důraz na ekologickou nezávadnost díla, a to jak průběhu procesu výstavby, tak i stavby samotné. Z tohoto pohledu jsme připraveni plnit nejnáročnější požadavky našich klientů. 

Dále provádíme paličské práce, demontáže ocelových konstrukcí a technologií.

Na základě Vašich požadavků Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.

Tyto www stránky vytvořily | Almaweby